Kredyty dla firm

Ty znasz się na prowadzeniu swojej firmy, dbasz o jej bieżącą kondycję finansową, rozwój i modernizację. Nie znasz się na produktach finansowych, nie śledzisz ofert kredytów firmowych.

To my znamy się na finansach. Wiemy, jak Ci pomóc w realizacji planów biznesowych, utrzymaniu płynności finansowej, przeprowadzeniu mniejszych i większych inwestycji. Wiemy, gdzie szukać kredytów firmowych, które pozwolą Twojej firmie zachować płynność finansową (kredyty obrotowe) lub zrealizować inwestycje (kredyty inwestycyjne), dzięki którym zyskasz przewagę nad konkurentami.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, współpracy niemal z każdym bankiem w Polsce, nasi doradcy znajdą kredyt firmowy czy pożyczkę dla Twojej firmy, ściśle odpowiadające Twoim potrzebom, specyfice prowadzonej działalności gospodarczej. Kredyt dla firm bez ZUS i US, kredyt dla firm na oświadczenie czy pożyczka firmowa nie mają dla nas tajemnic. Znamy warunki udzielania kredytów firmowych przez większość banków działających w Polsce.

Gwarantujemy przejrzyste procedury udzielania kredytu firmowego, minimum formalności, by zaciągnięcie kredytu firmowego nie absorbowało nadmiernie Twojego czasu lub czasu Twoich pracowników, fachowe doradztwo naszych pracowników, którzy pomogli już bardzo wielu przedsiębiorcom w znalezieniu atrakcyjnego kredytu firmowego. Z nami łatwiej i szybciej rozwiniesz firmę, pokonasz konkurencję. Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy. Daj nam znać, że jesteś zainteresowany kredytem dla firm. Sprawdź ile możesz zyskać, korzystając z kredytu firmowego w Multice.

Starającym się o kredyt firmowy Multika przypomina - koszty kredytu stanowią koszty uzyskania przychodu

Kredyt dla firm za pośrednictwem Multiki to:
- minimum formalności – nie wymagamy przedstawienia zaświadczeń z ZUS i US oraz zabezpieczeń majątkowych
- bezpieczeństwo – dzięki atrakcyjnemu ubezpieczeniu chronisz swoje zdrowie i życie oraz zabezpieczasz spłatę pożyczki
- decyzja kredytowa do 15 minut na podstawie dowodu osobistego i informacji o dochodach
- możliwość wypłaty środków nawet w dniu złożenia wniosku o kredyt firmowy

Wysokie kwoty kredytów dla firm:
- do 60 000 zł na oświadczenie o dochodach
- do 600 000 zł po okazaniu dokumentów finansowych
Długi okres kredytowania, nawet do 120 miesięcy

 

KREDYT DLA FIRM– SPOSÓB NA ROZWÓJ BIZNESU

Najlepszy pomysł biznesowy i dobre chęci na ogół nie wystarczą do jego realizacji. Potrzebne są pieniądze na wcielenie go w życie, a potem na rozwój biznesu, nieustanne bycie liderem swojej branży, wyprzedzanie konkurencji. Warto więc wiedzieć jakie kredyty firmowe dla nowych przedsiębiorców oferują instytucje finansowe oraz jaka jest ich oferta kredytów dla firm istniejących na rynku już od jakiegoś czasu. Znajomość różnic między dostępnymi rozwiązaniami kredytowymi dla firm z pewnością pomoże w znalezieniu najlepszego finansowania dla Twojego biznesu.

Kredyt dla firm pomoże w rozwoju biznesu
Wsparcie finansowe może być przydatne na różnych etapach prowadzenia działalności gospodarczej. Bardzo często zdarza się, że już na wstępie konieczne jest myślenie o kredycie firmowym lub leasingu, by zakupić niezbędne maszyny i urządzenia, przystosować lokal lub całą nieruchomość do potrzeb i wymagań firmy, kupić surowce i materiały do produkcji lub towar do sklepu.
Kolejne potrzeby w zakresie kredytu dla firm mogą się pojawić w każdej chwili prowadzenia biznesu. Mogą wynikać zarówno z tego, że w jakimś momencie przychody nie będą równoważyły wydatków, albo z konieczności myślenia o inwestycjach, by sprostać warunkom konkurencji lub wyprzedzić konkurentów, stać się lokalnym lub branżowym liderem. Niejeden przedsiębiorca zastanawia się wówczas nad kredytem firmowym, rozważa różne opcje sfinansowania potrzeb swojej firmy.
Podstawowe pytania jakie się wówczas pojawiają brzmią: gdzie szukać najlepszego kredytu dla firmy, kogo prosić o doradztwo w zakresie kredytu firmowego i jakie kryteria zastosować w ocenie przedstawionych propozycji kredytów firmowych?
Wybór faktycznie nie jest łatwy. Ofert kredytów firmowych jest bardzo dużo, co oznacza konieczność przemyślenia bardzo wielu elementów związanych z kredytem dla firmy, by wybrać dla swojego biznesu faktycznie najlepszy kredyt firmowy.
Podobnie, jak przy ocenie kredytu gotówkowego dla osoby indywidualnej, wybierając kredyt firmowy trzeba zwracać uwagę na koszty kredytu dla firmy, warunki spłaty zobowiązania, wszelkie zapisy umowy kredytu firmowego, które mogą oznaczać podwyższenie kosztów kredytu dla naszej firmy.
Należy również pamiętać, że w różnych sytuacjach przydatne będą różne kredyty firmowe – kredyt obrotowy, kredyt inwestycyjny, kredyt kupiecki, kredyt rewolwingowy. Niekiedy lepszym rozwiązaniem niż kredyt firmowy może okazać się leasing.

Kredyt obrotowy dla firmy
Wielu przedsiębiorców doświadcza kłopotów i stresów związanych z zatorami płatniczymi, opóźnieniami w regulowaniu należności przez kontrahentów. Z jednej strony firmie należą się pieniądze, a z drugiej nie ma czym zapłacić dostawcom czy podwykonawcom, nie ma środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Bywa, że z powodu zatorów płatniczych firma nie może sfinansować jakichś działań czy zakupów, które dałyby jej przewagę konkurencyjną na rynku. W tej sytuacji pomocny będzie rodzaj kredytu firmowego zwany kredytem obrotowym.
Jak sama nazwa wskazuje, nie jest to kredyt firmowy przeznaczony na jakiś konkretny cel. Można pokusić się o porównanie kredytu obrotowego dla firmy do limitu w koncie dla osób indywidualnych. Krótko mówiąc, kredyt obrotowy dla firm to możliwość zadłużania się do określonego poziomu w ramach rachunku firmowego. Taka forma kredytu dla firmy pozwala sfinansować bieżące, krótkoterminowe potrzeby finansowe firmy. To ratunek dla firmowych finansów na kilka dni, do czasu, gdy kontrahenci zapłacą należności, gdy sprzedany zostanie wyprodukowany czy kupiony towar.
„Zasada działania” kredytu obrotowego dla firm jest identyczna jak wspomnianego limitu w rachunku dla osoby prywatnej. Przy tej formie kredytu dla firmy można zadłużyć się do określonego w umowie kredytu obrotowego dla firmy poziomu. Każda wpłata na rachunek oznacza obniżenie zadłużenia. Tym samy wzrasta limit dostępnego zadłużenia. Nie ma ograniczeń co do częstotliwości korzystania z tego rodzaju kredytu firmowego.
Kredyt firmowy w postaci kredytu obrotowego to bardzo dobre rozwiązanie dla małych i średnich firm oraz przedsiębiorców, których przychody związane są z sezonowością, wahaniami koniunktury. Kredyt obrotowy dla firmy można wykorzystać na dowolny cel, zwłaszcza na uregulowanie płatności wobec ZUS, urzędu skarbowego, pracowników czy najważniejszych dostawców.
Wysokość limitu kredytu obrotowego dla firmy ustalana jest na podstawie dokumentów finansowych firmy. Decydującym kryteriów jest wysokość obrotów, ale znaczenie ma także zabezpieczenie jakie może przedstawić firma (np. weksel in blanco, gwarancja bankowa, upoważnienie do dysponowania firmowym rachunkiem, nieruchomości lub ruchomości firmowe, zapasy lub materiały).
Kredyt obrotowy dla firm przyznawany jest na ogół na 12 miesięcy. Po tym czasie ulega automatycznemu odnowieniu lub jego warunki (wysokość, koszty, itp.) są ponownie negocjowane.
Koszty kredytu obrotowego dla firmy na ogół nie są wysokie. Proponując taki rodzaj kredytu firmowego, banki na ogół naliczają jedynie opłatę za samo przyznanie kredytu obrotowego dla firmy (jest ono pobierane z rachunku firmowego w ustalonym w umowie kredytu obrotowego dla firmy dniu) oraz naliczają odsetki za czas korzystania z udostępnionych firmie pieniędzy. Można się też spotkać z opłatami naliczanymi co miesiąc, jako procent od wysokości kredytu obrotowego dla firmy za gotowość udostępnienia środków.
Decydując się na tego typu kredyt firmowy trzeba oczywiście dokładnie przeczytać umowę kredytu obrotowego dla firmy, wyjaśnić z doradcą wszelkie wątpliwości dotyczące zasad korzystania z niego i opłat z nim związanych.

Kredyt kupiecki dla firmy
Tego typu kredytu firmowego nie uzyska się w banku. To rozwiązanie uzależnione od dobrej woli dostawcy towaru czy usługi oraz umiejętności negocjacyjnych nabywcy. Rzecz w tym, że obie strony ustalają zgodnie termin dostawy towaru czy wykonania usługi oraz termin, w jakim ma nastąpić płatność.
Często zdarza się, że taka forma kredytu firmowego wiążę się rabatem. Jest on tym większy, im krótszy termin płatności został ustalony w toku negocjacji między stronami transakcji.
Przy takiej formie kredytu dla firmy bardzo ważne jest zaufanie dostawcy towaru czy wykonawcy usługi do swojego kontrahenta. Dlatego dłuższe terminy zapłaty ustalane są dopiero po pewnym czasie korzystnej dla obu stron współpracy. Niezależnie od zaufania, przy tego typu kredycie dla firmy stosowane są bardziej „formalne” zabezpieczenia, np. weksel in blanco wystawiony przez odbiorcę towaru czy usługi.

Kredyt inwestycyjny dla firmy
Działalność firmy to nie tylko bieżące zakupy surowców, półfabrykatów czy towarów niezbędnych do prowadzenia działalności. Często trzeba dokonać inwestycji, czyli wydatków, których celem jest pomnożenie majątku trwałego firmy.
W praktyce oznacza to na ogół zakup maszyn, urządzeń, technologii, nieruchomości (kredyt inwestycyjny dla firm można wziąć także na ich rozbudowę, modernizację) czy samochodów. Kredyt inwestycyjny dla firmy zaciągany jest na konkretny cel, realizację konkretnego przedsięwzięcia. Uzyskanych środków nie można przeznaczyć na sfinansowanie bieżącej działalności firmy (do tego służy kredyt obrotowy dla firm).
Prawo dopuszcza także zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego dla firmy w celu kupna udziałów w innym podmiocie gospodarczym czy nabycie praw autorskich, praw do patentu. Bywa, że bank zgadza się, by tego typu kredyt firmowy przedsiębiorca przeznaczył na restrukturyzację firmy, przeprowadzenie procesu naprawczego, który spowoduje, że firma odzyska równowagę finansową, wzmocni swoją pozycję na rynku.
Forma wypłaty kredytu inwestycyjnego dla firmy uzależniona jest od jego przeznaczenia. Może być to jednorazowa wypłata (gdy jest to konkretna transakcja, np. zakup maszyny), albo umożliwienie przedsiębiorcy dostępu do środków w określonej wysokości w pewnym czasie. To drugie rozwiązanie wypłaty kredytu inwestycyjnego dla firmy stosowane jest przy działaniach długoterminowych, np. modernizacja linii technologicznej. Można je porównać do linii kredytowej, z której firma korzysta w miarę postępu prac.
Przy staraniu się o kredyt inwestycyjny dla firmy nie wystarczy sam pomysł i chęć jego realizacji. Trzeba przekonać analityka bankowego decydującego o udzieleniu kredytu firmowego, że inwestycja będzie opłacalna, że zaowocuje wzrostem dochodów firmy, z których będzie mogła spłacić pożyczone pieniądze.
Warunki kredytu inwestycyjnego dla firmy uzależnione są od bardzo wielu czynników. Bardzo ważne są oczywiście prognozy zwrotu z inwestycji, ale pod uwagę brana jest też ogólna kondycja firmy, jej pozycja na rynku, otoczenie konkurencyjne, perspektywy dla danej branży. Im firma jest silniejsza, bardziej wiarygodna, a inwestycja rokuje większe zyski, tym warunki kredytu firmowego na realizację danego przedsięwzięcia są korzystniejsze.
Podobnie jak przy kredytach gotówkowych dla osób indywidualnych, każdy wniosek o kredyt inwestycyjny dla firmy oceniany jest bardzo drobiazgowo, analizowane są różne elementy. Przy kredycie firmowym banki także często wymagają od firmy wkładu własnego, przedstawienia zabezpieczeń lub wykupienia ubezpieczenia kredytu firmowego i niekiedy zgadzają się na karencję w spłacie zobowiązania, np. do chwili rozpoczęcia produkcji lub osiągnięcia przez linię produkcyjną pełnej zdolności produkcyjnej.
Kredyt inwestycyjny dla firmy to oczywiście koszty, bo przecież bank musi zarobić na swoich usługach. Można więc zadać pytanie, czy warto zaciągać tego typu kredyt firmowy. Odpowiedź brzmi – zdecydowanie tak! Wszak wielu przedsięwzięć nie dałoby się zrealizować z własnych środków firmy, bo są one zbyt kosztowne i zgromadzenie potrzebnych funduszy trwałoby zbyt długo, pozwoliłoby konkurencji wyprzedzić firmę, która „boi się” kredytu inwestycyjnego dla firm.

Kredyt rewolwingowy dla firmy
Nazwa brzmi dość tajemniczo, ale kredyt rewolwingowy dla firm nie skrywa w sobie nadzwyczajnych tajemnic. Jest to bowiem odmiana kredytu obrotowego dla firm. Kredyt rewolwingowy dla firm różni się tym, że nie jest związany z posiadaniem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w danym banku. Można go więc porównać do karty kredytowej, którą klient indywidualny otrzymuje w banku, w którym nie założył ROR-u.
Kredyt rewolwingowy dla firm przyznawany jest na ogół na rok. Podejmując decyzję o udostępnieniu tego typu kredytu firmowego, bank bierze pod uwagę i analizuje praktycznie te same czynniki, które opisane zostały przy kredycie obrotowym dla firm.
Możliwe jest, że korzystanie z kredytu rewolwingowego dla firm zostanie ograniczone przez kredytodawcę do możliwości finansowania z tego źródła tylko określonych wydatków firmowych, np. na należności o charakterze stałym, zakup materiałów i surowców. Jest to bowiem kredyt firmowy adresowany głównie do firm, których działalność związana jest z dużą sezonowością. Kredyt rewolwingowy dla firm ma im zapewnić utrzymanie płynności finansowej.
Formy zabezpieczenia kredytu rewolwingowego dla firm mogą być bardzo różnorodne. Mogą to być weksle in blanco, przewłaszczenia, ubezpieczenia, zastawy rejestrowe, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami, itp. Możliwe jest, że bank zgodzi się, aby zabezpieczeniem spłaty kredytu rewolwingowego dla firm były nieruchomości i ruchomości firmowe, zapasy lub materiały.

Kredyt dla nowego biznesu
Nowy podmiot gospodarczy na rynku to wielka niewiadoma. Trudno przewidzieć, czy jego oferta zyska uznanie odbiorców, czy firma przetrwa początkowy okres działalności i będzie generowała zyski. Zrozumiałe jest więc, że banki, których istotą działania jest generowanie zysków, z ogromną ostrożnością podchodzących do potrzeb kredytowych nowych firm. Uzyskanie kredytu firmowego możliwe jest na ogół dopiero po kilku miesiącach działalności firmy. Najlepiej, by jej rachunek był prowadzony w banku, w którym firma zamierza starać się o kredyt firmowy. Przed udzieleniem kredytu firmowego banki chcą znać choćby krótką historię finansów firmy, móc ustanowić zabezpieczenie choćby na ruchomościach firmowych.
Od razu widać pewną sprzeczność. Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza młodych, potrzebuje wspomóc się kredytem firmowym już w momencie rozpoczynania działalności gospodarczej. Bez kredytu firmowego nie są w stanie przygotować odpowiedniego lokalu, zakupić niezbędnych maszyn i urządzeń, nabyć surowców lub towaru.
Stąd na rynku różnego rodzaju poręczenia czy gwarancje de minimis oferowane przez instytucje unijne, samorządowe czy rządowe. Są to instrumenty zabezpieczające spłatę zaciągniętego kredytu firmowego przez nowego na rynku przedsiębiorcę. W uproszczeniu można powiedzieć, że bank i poręczyciel czy gwarant dzielą się ryzykiem, że zaoferowany przez bank kredyt firmowy nie zostanie spłacony w terminie. Choć takie poręczenia czy gwarancje kosztują startującego przedsiębiorcę, są jednak ciekawą propozycją.
Samodzielne poszukiwanie ofert kredytów firmowych tego typu  może być trudne i pracochłonne. Wygodniej jest skontaktować się z doradcą finansowym, lokalnymi organizacjami przedsiębiorców czy lokalnymi agencjami rozwoju, które to podmioty na bieżąco śledzą dostępne oferty kredytów firmowych, wiedzą do kogo są one adresowane i jakie są podstawowe wymagania, by można się ubiegać o kredyt firmowy z poręczeniem czy gwarancją.

Leasing też może się przydać
Jeszcze do niedawna wielu drobnych przedsiębiorców było przekonanych, że leasing dostępny jest tylko dla dużych firm, potrzebujących wielu samochodów czy maszyn. Tymczasem nic bardziej błędnego. Leasing to doskonałe rozwiązanie także dla małych firm. Może nawet zwłaszcza dla nich, bo nie wymaga angażowania znacznych środków na zakup samochodu czy maszyny, urządzenia, nie generuje wysokich kosztów jak tradycyjny kredyt firmowy. Na dodatek przedmiot leasingu (np. samochód, maszyna, laptop) zarabia na raty leasingowe, które trzeba za niego zapłacić.
Leasing ma jeszcze tę przewagę nad kredytem firmowym, że przedsiębiorca nie jest właścicielem przedmiotu leasingu. Po zakończeniu okresu leasingu, jeśli dana rzecz nie jest  mu już potrzebna, oddaje ją leasingodawcy i to on martwi się, co z nią dalej zrobić.
Z leasingiem związane są następujące koszty – opłata wstępna, rata leasingowa płacona przez cały okres umowy leasingowej oraz kwota wykupu (wpłacana tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca decyduje się wykupić przedmiot leasingu i w tym momencie przechodzi on na jego własność).

Kredyt firmowy – na co zwrócić uwagę?
W wielu publikacjach przewija się sugestia, by umowy kredytów firmowych analizować wspólnie z księgowym, doradcą finansowym czy prawnikiem. To jak najbardziej słuszna rada. Lepiej wyjaśnić wszelkie wątpliwości przed podpisaniem umowy kredytu firmowego, by później skoncentrować się na prowadzeniu biznesu, a nie na potyczkach prawnych z bankiem.
Skorzystanie z pomocy doradcy finansowego przy wyborze kredytu dla firmy ma jeszcze tę zaletę, że pozwala zaoszczędzić czas, który trzeba by poświęcić na wizyty w kilku bankach, by znaleźć najlepszą ofertę kredytu firmowego.
Co prawda doradcy finansowi wynagradzani są przez banki, których kredyty firmowe oferują, ale nie ma co się obawiać, że doradca będzie proponował konkretny kredyt firmowy tylko dlatego, że dany bank oferuje mu najwyższą prowizję. Byłoby to niezgodne ze standardami etycznymi obowiązującymi w profesji doradców finansowych i bardzo krótkowzroczne. Niezadowolony z zaproponowanego mu kredytu firmowego przedsiębiorca nie tylko nigdy już nie skorzystałby z pomocy danego doradcy, ale na dodatek robiłby mu antyreklamę w swoim środowisku
Co ważne, doradca kredytowy pomoże też w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o kredyt firmowy, zwróci uwagę na kluczowe zapisy umowy kredytu firmowego, będzie potrafił wskazać istotne różnice między kilkoma ofertami kredytów firmowych i uzasadnić ich znaczenie.

  • Kredyt dla firm pomoże w rozwoju biznesu
  • Kredyt obrotowy dla firmy
  • Kredyt kupiecki dla firmy
  • Kredyt inwestycyjny dla firmy
  • Kredyt rewolwingowy dla firmy
  • Kredyt firmowy dla nowego biznesu
  • Leasing też może się przydać
  • Kredyt dla firm – na co zwrócić uwagę?
Formularz kontaktowy

Możesz skontaktować się z nami za pomocą poniższego formularza. Zapraszamy!


Administratorem danych osobowych jest: MULTIKA KRZYSZTOF WOŹNIAK, NIP: 8661610159, Rzeszów, ul. Artura Grottgera, nr 26, 35-005 Rzeszów. Dane przesłane w formularzu będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania. Przetwarzanie danych uwzględnia postanowienia RODO - link do regulaminu

Potrzebujesz gotówki?

Bank odmówił Ci kredytu? Sprawdź jak możemy Ci pomóc! Korzystanie z naszych usług oznacza minimum formalności, uzyskanie rzetelnych porad i atrakcyjnych ofert.Nasi Partnerzy