Myślisz o „chwilówce”? – poznaj ważne zasady

2020.05.16

Bywa, że w sytuacji, gdy sprawy się komplikują, pojawiają się nagłe trudności i potrzebujemy pieniędzy na ich pokonanie, wpadamy w panikę, jesteśmy gotowi na niestandardowe działania. Pośpiech i nerwy to jednak źli doradcy, słuchając ich łatwo wpaść w jeszcze większe kłopoty. Radzimy, niezależnie od okoliczności życiowych, by podejmując decyzje finansowe zawsze zachować spokój i rozsądek.

W Multice przykładamy bardzo dużą rolę do rzetelnej obsługi klientów, informowania ich jasno i przejrzyście o warunkach proponowanego zobowiązania, nie boimy się trudnych pytań. Jesteśmy przekonani, że takie podejście gwarantuje zadowolenie pożyczkobiorców, wzbudza u nich zaufanie i sprawia, że wielu z nich wraca do nas, gdy ponownie potrzebują wsparcia finansowego.

Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wielokrotnie podkreśla: Firmy pożyczkowe nie mogą wykorzystywać trudnej sytuacji konsumentów potrzebujących pieniędzy. Muszą przestrzegać limitów wysokości pobieranych opłat i innych zasad ustalonych w ustawie o kredycie konsumenckim.

Zgadzamy się z tymi wartościami i stosujemy je w codziennym działaniu. Dlatego przedstawiamy kilka uniwersalnych rad dla osób myślących o wzięciu „chwilówki”. Jesteśmy przekonani, że stosowanie się do nich pozwoli uniknąć kłopotów, rozczarowań i sprawi, że łatwiej się będzie porozumieć z doradcą kredytowym.

Chcesz wziąć chwilówkę? Pamiętaj:

  • Sprawdź, czy w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego widnieje firma pożyczkowa lub pośrednik kredytowy, z usług których zamierzasz skorzystać. Odpuść sobie kontakty z tymi, których nie znajdziesz w powyższych rejestrach.
  • Niedopuszczalne jest uzależnianie rozpatrzenia wniosku o pożyczkę od wniesienia przez klienta opłaty przygotowawczej/manipulacyjnej czy występującej pod jakąkolwiek inną nazwą.
  • Koszt pożyczki to odsetki i pozostałe opłaty (np. za przygotowanie umowy, prowizję, ubezpieczenie).
  • 8 proc., czyli dwukrotność odsetek ustawowych, tyle mogą wynieść obecnie (maj 2020 r.) odsetki maksymalne. Odsetki ustawowe wylicza się dodając 3,5 proc. do aktualnej stopy referencyjnej NBP. Zasady ustalania limitów określa kodeks cywilny.
  • Pozaodsetkowe koszty pożyczki też są ograniczone przepisami. W ramach tarczy antykryzysowej ich maksymalna wysokość została jeszcze zmniejszona i zależy od okresu pożyczki.
  • RRSO – to rzeczywista roczna stopa oprocentowania, czyli koszt kredytu określony w procentach w stosunku do kwoty, którą pożyczamy, w ujęciu rocznym. Ułatwia porównanie ofert pod warunkiem, że analizujemy propozycje dla tej samej osoby, na ten sam okres i identyczną kwotę.
  • Formularz informacyjny – każdy pożyczkodawca musi go wręczyć pożyczkobiorcy przed zawarciem umowy. Znajdują się w nim m.in. dane o kosztach zobowiązania, pobieranych opłatach.
  • 14 dni to okres, w którym można odstąpić od umowy o kredyt konsumencki, nie trzeba w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji. Odstępując od kredytu trzeba zapłacić odsetki za czas, w którym korzystało się z pieniędzy pożyczkodawcy.
  • W każdym momencie można wcześniej spłacić pożyczkę. Instytucja finansowa musi się rozliczyć z pożyczkobiorcą z pobranych opłat. Zwracana kwota jest ustalana proporcjonalnie do okresu, o który dług został spłacony szybciej w stosunku do tego zapisanego w umowie.
  • Nie należy zaciągać kolejnych pożyczek, by móc spłacić zaciągnięte wcześniej zobowiązania. W razie pojawienia się kłopotów uniemożliwiających terminowe regulowanie rat, bezwzględnie należy skontaktować się z pożyczkodawcą, omówić z nim sytuację i poszukać zadawalającego obie strony rozwiązania. Unikanie wierzyciela to droga donikąd, a w zasadzie do egzekucji komorniczej, która będzie się wiązała z dużo wyższymi kosztami, niż ustalenia poczynione z firmą pożyczkową.
Potrzebujesz gotówki?

Bank odmówił Ci kredytu? Sprawdź jak możemy Ci pomóc! Korzystanie z naszych usług oznacza minimum formalności, uzyskanie rzetelnych porad i atrakcyjnych ofert.


Notowanie z: 2020-10-21
USD 3.8536 -0.07
EUR 4.5730 0.29
CHF 4.2619 0.26
GBP 5.0650 1.52
Nasi Partnerzy