Czyszczenie BIK - czy możliwe jest usunięcie niewygodnych zapisów?

2020.10.24

Wiele osób przekonało się, że zapisy w rejestrach Biura Informacji Kredytowej wskazujące na nierzetelne wywiązywanie się ze spłaty zobowiązań, są istotną przeszkodą w uzyskaniu kolejnego kredytu. Stąd można się spotkać ofertami w stylu czyszczenie BIK, usuwanie wpisów z BIK. Brzmi kusząco, ale czy to jest naprawdę możliwe, a jeśli tak, to w jakim zakresie?

Na początek wypada wyjaśnić różnicę między dwoma instytucjami, których nazwy brzmią bardzo podobnie i może dlatego są ze sobą często mylone, choć zakres ich działania jest zupełnie odmienny. Mowa o Biurze Informacji Kredytowej (BIK) i Biurze Informacji Gospodarczej (BIG).

Różnica między BIK a BIG

BIK gromadzi i przetwarza informacje przekazywane przez banki, SKOK-i i wiele firm pożyczkowych na temat wszelkich produktów kredytowych (w tym limitów w rachunkach i na kartach kredytowych, zakupów ratalnych). Wpisy są uaktualniane co kilka dni, gdyż instytucjom finansowym zależy, by podejmowane przez nie decyzje kredytowe opierały się na rzetelnych danych.

Z kolei BIG zbiera informacje o dłużnikach, osobach, które nierzetelnie płacą swoje zobowiązania, nie tylko te kredytowe, ale i należności za prąd, gaz, telefon, telewizję, internet itp.

Jak długo dane są w BIK-u?

Pierwsze informacje na temat udzielonego kredytu trafiają do BIK-u zaraz po podpisaniu umowy kredytowej. Potem kredytodawca ma obowiązek na bieżąco uaktualniać dane dotyczące terminowości płacenia rat, kwoty pozostałej do spłaty. Cały proces kończy wiadomość o ostatecznej spłacie zobowiązania, braku roszczeń wobec kredytobiorcy i wówczas wpis o danej pożyczce przestaje być przetwarzany.

Posiadanie długiej i pozytywnej historii w BIK-u jest bardzo przydatne, gdyż pokazuje klienta jako rzetelnego i wiarygodnego partnera, a to przekłada się na możliwość uzyskania korzystnych warunków finansowania. Warto więc w momencie podpisywania umowy kredytowej wyrazić zgodę, by historia zobowiązania była nadal aktywna po jego spłacie  (maksymalnie przez 5 lat od daty wpłaty ostatniej raty). Możliwe jest też wyrażenie tzw. zgody ogólnej, dzięki której informacje o wszystkich kredytach/pożyczkach danej osoby będą przetwarzane na powyższych zasadach.

Przepisy przewidują możliwość, że wpis dotyczący danego kredytu będzie widoczny przez 5 lat bez naszej zgody. Dzieje się tak w przypadku zobowiązań, które nie były spłacane w terminie i opóźnienie przekroczyło 60 dni (w tym 30 dni od daty przekazania przez pożyczkodawcę informacji o zamiarze przetwarzania danych na temat opóźnienia).

Sposób na wyczyszczenie BIK

Nie ma możliwości, by z rejestrów BIK wymazać dowolne dane, zwłaszcza te wskazujące na nierzetelność spłaty zobowiązania. Na stronie internetowej bik.pl precyzyjnie wskazano sytuacje, jakie informacje i kiedy można usunąć:

  • Chcesz odwołać zgodę na przetwarzanie danych o kredycie już spłaconym (możesz to zrobić tylko w przypadku, jeśli kredyt był spłacany w terminie).
  • Minęło 5 lat od spłaty problematycznego kredytu – chcesz mieć pewność, że nie jest on już brany pod uwagę przy ocenie Twojej historii kredytowej.
  • Zauważyłeś w swojej historii kredytowej jakieś nieprawdziwe lub nieaktualne informacje - i chcesz je skorygować.

Wniosek o korektę lub usunięcie danych należy złożyć w instytucji finansowej, która przekazywała informacje do BIK (biuro może wprowadzić zmiany tylko na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku otrzymanego od tej instytucji). W dokumencie trzeba podać swoje personalia, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego oraz numer umowy kredytowej i datę jej zawarcia. W uzasadnieniu należy wskazać o co się prosi – korektę nieprawidłowych danych, czy o usunięcie zgody na przetwarzanie informacji o zobowiązaniu (tylko w przypadku, gdy było spłacone terminowo).

Podkreślmy, że nie ma absolutnie żadnego znaczenia kto przygotował pismo – klient, czy firma zajmująca się tego typu działaniami, i która pobiera za to opłatę. Skuteczność wniosku, jeśli będzie poprawny pod względem formalnym, będzie taka sama.

Raport BIK

Planując zaciągnięcie kredytu, warto sięgnąć po pełny (płatny) raport BIK o sobie. Zobaczymy w nim, co na nasz temat znajduje się w rejestrach tej instytucji. Być może są tam informacje, których być nie powinno – o nieterminowo spłacanym zobowiązaniu, choć minęło już 5 lat, o karcie kredytowej, z której już dawno zrezygnowaliśmy itp.

Takie kompleksowe spojrzenie na swoje zobowiązania może być też przyczynkiem do ograniczenia debetu na koncie czy limitu na karcie kredytowej albo o zamknięciu, któregoś z tych produktów. Taki ruch może być bardzo korzystny w kontekście badania zdolności kredytowej, może zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej.

Jeśli udzieliliśmy zgody ogólnej na przetwarzanie informacji o naszych zobowiązaniach, może warto ją zamienić na zgodę dotyczącą tylko konkretnych produktów. Informacja o dużej liczbie kredytów w przeszłości może bowiem wzbudzić u analityka kredytowego obawy, że nie potrafimy panować nad swoimi finansami, często musimy się wspierać pożyczkami.

Rozważne działania

Przygotowania do pożyczenia pieniędzy warto zacząć z pewnym wyprzedzeniem, by był czas na sprawdzenie swojej historii w Biurze Informacji Kredytowej i ewentualne jej uporządkowanie. Po wszczęciu tych działań można zacząć szukać najkorzystniejszej oferty.

Wygenerowanie przez instytucje finansowe kilku zapytań do BIK-u o historię kredytową danej osoby w krótkim czasie, nie powinno wpłynąć na obniżenie oceny punktowej, gdyż traktowane jest jako związane z jednym kredytem.

Podpisanie umowy zawsze trzeba poprzedzić uważnym zapoznaniem się z jej treścią, wyjaśnieniem wszelkich wątpliwości z doradcą kredytowym.

Potrzebujesz gotówki?

Bank odmówił Ci kredytu? Sprawdź jak możemy Ci pomóc! Korzystanie z naszych usług oznacza minimum formalności, uzyskanie rzetelnych porad i atrakcyjnych ofert.


Notowanie z: 2021-05-12
USD 3.7599 0.70
EUR 4.5436 0.14
CHF 4.1414 0.40
GBP 5.3019 0.56
Nasi Partnerzy