Tarcza Finansowa PFR

2020.05.04
Tarcza Finansowa PFR

Mikro, małe i średnie firmy mogą się ubiegać o subwencje w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Po spełnieniu określonych warunków aż 75% otrzymanego wsparcia może mieć charakter bezzwrotny. Wnioski o pomoc można składać poprzez bankowość elektroniczną 17 banków komercyjnych i większości spółdzielczych.

Program finansowany jest przez Polski Fundusz Rozwoju, który ma do dyspozycji 100 mld zł. Pieniądze mają trafić do mikro, małych i średnich firm, by ułatwić im utrzymanie płynności finansowej. Zakłada się, że środki zostaną wykorzystane głównie na uregulowanie zobowiązań wobec partnerów biznesowych i sfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników.

Pomoc dla mikrofirm

Pierwsza grupa uprawnionych do otrzymania pomocy to mikrofirmy, które 31 grudnia 2019 r. zatrudniały od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), a ich roczny obrót lub suma bilansowa nie przekraczała 2 mln euro. Wymagane jest, by firma nie miała zaległości podatkowych oraz w opłacaniu składek ZUS, a także, by spadek przychodów w jednym z miesięcy po 1 lutego 2020 r. wyniósł przynajmniej 25% w stosunku do wcześniejszego miesiąca lub analogicznego okresu roku minionego.

Wysokość pomocy uzależniona jest od wielkości zatrudnienia i wysokości spadku obrotów. Maksymalna wysokość subwencji może wynieść 324 tys. zł, przy czym przeciętne wsparcie wyniesie zapewne ok. 70 - 90 tys. zł.

25% otrzymanej kwoty firma będzie musiała na pewno oddać w 24 ratach, pierwszą z nich trzeba będzie zapłacić po roku od uzyskania wsparcia. Pozostała część może mieć charakter bezzwrotny. 25% zostanie umorzone, o ile przedsiębiorca utrzyma się na rynku przez rok. Wysokość kwoty, która będzie do zwrotu z pozostałej połowy, będzie uzależniona od średniego zatrudnienia w firmie w 12 kolejnych miesiącach.

Zasady dotyczące małych i średnich przedsiębiorców

Do drugiej kategorii zaliczane są małe i średnie firmy zatrudniające do 249 pracowników. Ważne, by ich obrót roczny nie przekraczał 50 mln euro lub suma bilansowa nie była wyższa niż 43 mln euro. W przypadku tego typu podmiotów, też jest wymagany brak zaległości wobec US i ZUS oraz prowadzenie działalności 31 grudnia 2019 r. Obowiązuje również kryterium spadku dochodów, identyczne z tym dotyczącym mikrofirm.

Sposób obliczania wysokości kwoty wsparcia jest jednak inny. Firmy z sektora MŚP mogą otrzymać 4, 6 lub 8% swojej sprzedaży rocznej. Wysokość pomocy uzależniona jest od wielkości jej spadku ze względu na pandemię i maksymalnie może sięgnąć 3,5 mln zł. Średnie wsparcie szacowane jest na ok. 1,9 mln zł.

25% pomocy otrzymanej przez firmy z sektora MŚP będzie musiała zostać zwrócona, natomiast ewentualne pozostawienie reszty subwencji w rękach przedsiębiorcy będzie uzależnione od spełnienia kilku warunków: 25% związane jest z kontynuowaniem działalności, 25% zależy od poziomu średniego zatrudnienia w trakcie roku od otrzymania pomocy i 25% od poziomu sprzedaży.

Wymagane dane i dokumenty

Warunki otrzymania subwencji są atrakcyjne i zapewne wielu przedsiębiorców zechce z niej skorzystać. Tym bardziej, że formularz wniosku zawiera niewiele rubryk. Trzeba podać jedynie poziom zatrudnienia (z uwzględnieniem umów cywilno-prawnych) w przeliczeniu na pełne etaty oraz wysokość przychodów. Wszystko opiera się na oświadczeniu przedsiębiorcy, urzędnicy zajmą się weryfikacją danych.

Zwracamy uwagę na konieczność złożenia bieżącej deklaracji VAT, która musi zostać przetworzona i zatwierdzona przez Ministerstwo Finansów.

Gdyby przyznana pomoc była niższa od oczekiwanej przez przedsiębiorcę, otrzyma on w bankowości internetowej banku, za pośrednictwem którego wnioskował o subwencję, decyzję z uzasadnieniem i będzie się mógł od niej odwołać (ten moduł będzie dostępny od 11 maja br.).

Brak opłat

Jak wspomnieliśmy, wnioski o wsparcie należy składać w systemach elektronicznych banków. Usługa jest zupełnie bezpłatna, nie trzeba wnosić jakichkolwiek opłat za złożenie wniosku czy jego rozpatrzenie.

Bardziej szczegółowe informacje na temat pomocy w ramach Tarczy Finansowej PFR znajdują się na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju oraz w specjalnym poradniku. Można je uzyskać także pod numerem infolinii 800 800 120.

Potrzebujesz gotówki?

Bank odmówił Ci kredytu? Sprawdź jak możemy Ci pomóc! Korzystanie z naszych usług oznacza minimum formalności, uzyskanie rzetelnych porad i atrakcyjnych ofert.


Notowanie z: 2020-06-05
USD 3.9255 0.36
EUR 4.4307 -0.08
CHF 4.0767 -0.41
GBP 4.9671 0.87
Nasi Partnerzy