Czujemy się bezpiecznie w bankowości elektronicznej

2020.02.11
Czujemy się bezpiecznie w bankowości elektronicznej

90% respondentów uczestniczących w badaniu przeprowadzonym przez Związek Banków Polskich odpowiedziało pozytywnie na pytanie „Czy czujesz się bezpiecznie, korzystając z bankowości elektronicznej?” Wyniki świadczą o pozytywnym odbiorze różnego rodzaju zabezpieczeń stosowanych przez banki, ale z drugiej strony mogą usypiać czujność samych użytkowników. Dowodem na to może być fakt, że jedynie niespełna połowa ankietowanych przyznało, że w ostatnich 12 miesiącach zmieniło hasło do bankowości internetowej. W bankowości mobilnej uczyniło to zaledwie 39% badanych.

Może niepokoić, że 65% ankietowanych uznało iż ich wiedza nt. bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej i mobilnej jest niewystarczająca. Zestawienie tej informacji z wynikami badania z 2018 r., kiedy to 3 na 4 pytanych uznało, że ich poziom wiadomości w tej dziedzinie jest wystarczający, że nie muszą zdobywać wiadomości, brzmi dość zaskakująco. Po części może to wynikać z faktu, że tylko 1 na 3 badanych uważa, iż poziom bezpieczeństwa usług finansowych świadczonych drogą elektroniczną zależy także od niego. 80% respondentów jako jedynych odpowiedzialnych za ten element wskazało instytucje finansowe.

Banki dbają, ja nie muszę

Polacy są przekonani, że banki dbają o cyberbezpieczeństwo. Świadczy o tym nie tylko przywołany na wstępie wysoki odsetek osób czujących się komfortowo podczas korzystania z bankowości elektronicznej (wzrost aż o 12% rok do roku), ale i fakt, że aż 59% ankietowanych uważa instytucje finansowe za liderów w tej dziedzinie.

Przekonanie, że banki dbają o bezpieczeństwo w bankowości elektronicznej i to one są głównie odpowiedzialne za nie, pewnie skłania wiele osób do bagatelizowania tego, co mogą sami zrobić w tej dziedzinie. Zaledwie połowa badanych zmieniło hasło dostępu do bankowości internetowej w ostatnim roku, jeszcze rzadziej robili to użytkownicy aplikacji mobilnych. Wspomnijmy na marginesie, że czołówka „najgorszych” haseł, a więc takich najłatwiejszych do pokonania przez przestępców, od lat jest niezmienna, na szczycie króluje nieustannie ciąg cyfr 123456.

Powyżej średniej europejskiej

Powyższe dane nie wyglądają najlepiej, ale – co ciekawe – i tak jesteśmy znacznie powyżej europejskiej średniej. Według danych Komisji Europejskiej z marca 2019 r., odsetek mieszkańców Europy odpowiedzialnie podchodzących do zmiany haseł w bankowości elektronicznej jest znacznie mniejszy i wynosi zaledwie 26%. Co ciekawe, więcej osób (34%) zmienia hasła do poczty elektronicznej.

Nasza wiedza na temat ryzyk związanych z cyberprzestępstwami nie odbiega od unijnej średniej. Ponad połowa z nas uważa się za „bardzo dobrze” lub „raczej dobrze” poinformowanych w tej dziedzinie.

 

Na podstawie raportu Związku Banków Polskich „Cyberbezpieczny portfel”, edycja III, styczeń 2020 r.

Potrzebujesz gotówki?

Bank odmówił Ci kredytu? Sprawdź jak możemy Ci pomóc! Korzystanie z naszych usług oznacza minimum formalności, uzyskanie rzetelnych porad i atrakcyjnych ofert.


Notowanie z: 2020-07-07
USD 3.9515 0.14
EUR 4.4664 0.09
CHF 4.1901 0.06
GBP 4.9373 0.20
Nasi Partnerzy