18 firm pożyczkowych zwróci pieniądze pożyczkobiorcom

2020.09.06
18 firm pożyczkowych zwróci pieniądze pożyczkobiorcom

Nie tylko 14 największych banków działających w Polsce odda pieniądze klientom, którzy przed czasem spłacili swoje zobowiązania. Zrobią to także inni kredytodawcy, którzy dokonali nieprawidłowych obliczeń. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zobowiązał do tego także 18 firm pożyczkowych.

Zgodnie z przepisami, stanowiskiem Prezesa UOKiK i wyrokiem TSUE, jeśli konsument spłacił kredyt przed terminem, pożyczkodawca musi mu zwrócić proporcjonalną część pobranych opłat i prowizji. Prezes Urzędu uważa, że obliczenia winny być dokonane metodą liniową i po długich rozmowach udało mu się przekonać do tego branżę finansową. Metoda liniowa polega na tym, że instytucja finansowa dzieli wszystkie koszty pozaodsetkowe przez liczbę dni kalendarzowych, w których miała obowiązywać umowa. Wynik mnoży przez liczbę dni, o które skrócono okres kredytowania i tę kwotę powinna oddać konsumentowi.

Kto zwróci pieniądze?

Część instytucji finansowych zastosowała się do wyroku TSUE i zaleceń Prezesa UOKiK już wcześniej i zaniechała nieprawidłowych rozliczeń, inne zostały do tego zobligowana decyzją Prezesa Urzędu. Dotyczy ona następujących firm pożyczkowych (w kolejności alfabetycznej): Aasa Polska, Eurocent,Euroexpert, Euro Providus, Everest Finanse, Honesta Finanse, iCredit, Kredyty Partnerskie, Mikrokasa, Optima, Profi Credit Polska, Takto Finanse,Unilink Cash, Vivus Finance, Zaplo oraz Złotówka Duo, Złotówka Bis, Złotówka Three.

Według szacunków UOKiK-u klienci mogą odzyskać z banków i firm pożyczkowych w sumie ok. 1,5 mld zł z tytułu źle rozliczonych kosztów ze względu na wcześniejszą spłatę kredytu.

Kto może się ubiegać o zwrot?

O zwrot części opłat za spłacony wcześniej kredyt konsumencki lub pożyczkę można się ubiegać, jeżeli umowa została zawarta po wejściu w życie ustawy o kredycie konsumenckim, tj. po 18 grudnia 2011 roku. Terminy przedawnienia roszczeń wynoszą 10 lat dla spłat dokonanych przed 9 lipca 2018 r. lub 6 lat dla spłat dokonanych po tej dacie.

Na stronie Urzędu znajduje się treść stanowiska jego Prezesa z 2 marca 2020 r. dotyczącego interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim (finanse.uokik.gov.pl) a także specjalny kalkulator pozwalający obliczyć orientacyjną wysokość należnego zwrotu oraz formularz reklamacji, który należy wypełnić i wysłać do instytucji finansowej.

Potrzebujesz gotówki?

Bank odmówił Ci kredytu? Sprawdź jak możemy Ci pomóc! Korzystanie z naszych usług oznacza minimum formalności, uzyskanie rzetelnych porad i atrakcyjnych ofert.


Notowanie z: 2020-09-28
USD 3.9138 0.08
EUR 4.5460 -0.01
CHF 4.2142 0.19
GBP 4.9951 0.26
Nasi Partnerzy