O sytuacji polskich finansów

2018.06.12
O sytuacji polskich finansów

Narodowy Bank Polski przygotował „Raport o stabilności systemu finansowego”, a Ministerstwo Finansów poinformowało o wysokości długu publicznego. Zdaniem analityków NBP, polski system finansowy działa stabilnie i spadł poziom ryzyka. Największe zagrożenie dla jego stabilnością stanowią możliwe perturbacje w gospodarce światowej.

Na co dzień przeciętny obywatel interesuje się wysokością inflacji, stopą bezrobocia i wysokością stóp procentowych, bo te czynniki mają bezpośredni i realny wpływ na stan jego finansów, jego bezpieczeństwo ekonomiczne. Warto jednak od czasu do czasu spojrzeć szerzej i uświadomić sobie, że na nasze finanse olbrzymi wpływ mają też czynniki makroekonomiczne.

Rośnie dług publiczny

Ministerstwo Finansów poinformowało, że na koniec I kwartału dług publiczny (łączne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych) wyniósł w Polsce ponad 989 mld zł. Wzrósł więc w pierwszych trzech miesiącach tego roku o ponad 27 mld zł, czyli o 2,8 proc.

Dokładna analiza dokonana przez urzędników wskazuje, że wzrost wynika z większego zadłużenia podsektora rządowego, w tym zadłużenia Skarbu Państwa, które wzrosło o ponad 28,7 mld zł. Ogólny wzrost wyniósł jednak tylko 27,3 mld zł, gdyż o niemal 1,4 mld zł spadło zadłużenie podsektora samorządowego.

Porównując dług sektora instytucji rządowych i samorządowych z produktem krajowym brutto (PKB) okaże się, że ten pierwszy stanowił w 2017 r. ok. 50,6 proc. PKB. Tym samym był o ok. 3,6 proc. mniejszy niż przed rokiem.

Stabilny system finansowy

W swoim raporcie analitycy NBP zwracają uwagę na pozytywne czynniki w polskiej gospodarce (m.in. wzrost płac, spadek bezrobocia), które sprzyjają spokojnemu funkcjonowaniu systemu finansowego, zwłaszcza bankowego. Osoby fizyczne i firmy mają oszczędności, które chętnie lokują w bankach lub inwestują, nie widać poważnych zagrożeń dla spłaty zobowiązań przez większość kredytobiorców, akcja kredytowa rozwija się stabilnie, adekwatnie do wzrostu PKB. Tym samym nie ma obaw o powstanie nierównowagi w systemie finansowym lub pojawienia się bariery dla rozwoju gospodarczego.

Jako największe zagrożenie dla polskiego systemu finansowego autorzy raportu wskazują możliwe wahania koniunktury na świecie, zwłaszcza u głównych partnerów gospodarczych naszego kraju. Tzw. testy warunków skrajnych, czyli symulacje wydarzeń skrajnie niekorzystnych, wykazały, że polski sektor bankowy jest bardzo odporny na zagrożenia.

W raporcie zawarto także sugestie działań, które jeszcze bardziej umocniłyby stabilność systemu finansowego w naszym kraju. Jedno z nich mówi o restrukturyzacji mieszkaniowych kredytów walutowych na drodze indywidualnych porozumień między bankami a kredytobiorcami. Inne zalecają szerszą integrację sektora bankowości spółdzielczej, dalszą restrukturyzację SKOK-ów, zachowanie przez instytucje finansowe najwyższych standardów etycznych w zakresie polecenia klientom produktów inwestycyjnych (głównie chodzi o dopasowanie tych produktów do doświadczenia klienta na rynku finansowym, informowanie o ryzykach związanych z różnymi formami inwestowania).

Potrzebujesz gotówki?

Bank odmówił Ci kredytu? Sprawdź jak możemy Ci pomóc! Korzystanie z naszych usług oznacza minimum formalności, uzyskanie rzetelnych porad i atrakcyjnych ofert.


Notowanie z: 2018-08-20
USD 3.7688 0.59
EUR 4.3080 0.50
CHF 3.7883 0.71
GBP 4.8009 0.50
Nasi Partnerzy